קטגוריה: פנימיה חלקית

ישיבות תיכוניות עם פנימיה חלקית

במוסדות עם פנימיה חלקית, או חצי-פנימיה, התלמידים שוהים בפנימיה שניים או שלושה לילות בשבוע, ובשאר הימים חוזרים הביתה.