סוג מוסד:
פרטים
 • ראש הישיבה:
  הרב שבתי סבתו
 • רשת:
  ללא רשת
 • כיתות:
  ט-יב
 • מספר כיתות בשכבה:
  2
על הישיבה:

ישיבה תיכונית מצפה יריחו - נתיבות יוסף

הישיבה התיכונית ניתבות יוסף בישוב מצפה יריחו היא מרכז חינוכי-תורני בראשות הרב שבתי סבתו.

שיטת הלימוד בישיבה היא: ראשית כל מפגש עם התורה במסגרת לימודי בקיאות נרחבים, ולאחר מכן העמקה בלימוד במסגרת לימודי העיון.

בכל יום לומדים בישיבה התיכונית בין דף לשני דפים גמרא עם פירוש רש"י וחוזרים עליהם מספר פעמים בסדר בוקר, בסדר ערב וב"משמר" בליל חמישי.

בשעות אחר הצהריים לומדים לימודי תיכון לבגרות מלאה ואיכותית.

חזון הישיבה: להעמיד בני תורה ותלמידי חכמים, אוהבי ה', בעלי מידות טובות, אוהבי עם ישראל וארץ ישראל. חלוצים הפועלים למען תקומת עם ישראל בארצו, בדרך לגאולתו השלימה.

מגמות:

פיזיקה
מחשבים
ספרות
הסטוריה