סוג מוסד:
פרטים
  • ראש הישיבה:
    הרב יורם שמיר
  • רשת:
    מרכז ישיבות ואולפנות בנ"ע
  • כיתות:
    ז-ח, ט-יב
על הישיבה:

ישיבה תיכונית יבנה

הישיבה התיכונית "יבנה" הינה בית חינוך השואף להעניק למתחנכים בו חינוך אמוני תורני, משולב ברמת לימודים כלליים גבוהה. הישיבה מצליחה לנתב את התלמידים להישגים מצוינים.
הישיבה רואה לנגד עיניה את הצורך לחנך לאהבת העם והארץ לציונות הלכה למעשה, ומכוונת את בוגריה להמשיך דרכם בישיבות גבוהות, ישיבות ההסדר, בעתודה או באקדמיה, לפי אישיותו של כל אחד.
צוות הישיבה מאמין במצוינות ובחינוך בתנאים מתקדמים, ע"י יצירת אוירה נוחה ותומכת, מתוך לימוד התורה.
לצד רמת הלימודים הגבוהה, בית הספר מקיים מערך פעילות חברתית קהילתית רחבה מאוד, בפריסה שנתית.
התלמידים יכולים לבחור בין שני מסלולי לימודים:
מסלול תורני - לימוד מקצועות הקודש בצורה מוגברת, כולל כיתה תורנית.
מסלול מדעי - לימוד מקצועות מדעיים בצורה מוגברת, כולל תוכנית מצוינות המחייבת הכנת פרויקט גמר אישי.