תאריכי רישום לישיבות תיכוניות – תשע"ט 2019

לקראת הרשמה לשנה"ל תש"פ - תהליך הרישום למוסדות על-יסודיים בחמ"ד

ימים פתוחים ומפגשי היכרות להורים ולתלמידים

החל מחנוכה. יום חמישי כ"ח כסלו

6.12.18

על מנת לאפשר לתלמידים להתרשם ולהכיר את המוסדות השונים, הישיבות התיכוניות מקיימות ימים פתוחים וערבי היכרות, רובם בחודשים טבת-שבט. ישנם מוסדות שמקיימים מפגשי היכרות משותפים להורים ולבנים, ואחרים עורכים ערבי היכרות להורים וימים פתוחים בנפרד לתלמידים.

פתיחת אתר הרישום הארצי

יום ראשון כ"ב טבת

30.12.18

בהרשמה באתר הרישום הארצי של משרד החינוך, הורי תלמידי כיתות ח' המעוניינים ללמוד במוסד פנימייתי מגישים בקשה לרישום, וכל תלמיד נדרש לבחור 3 מוסדות מועדפים. בנוסף עליכם להירשם גם למוסד חינוך אחד לפחות באזור מגוריכם שהינו לא-פנימייתי. לפרטים נוספים על תהליך הרישום…

ראיונות

החל מיום ראשון כ"ח שבט

3.2.19

לאחר שהגשתם בקשות רישום באתר הארצי, ולפעמים גם בטרם הסתיימה תקופת הרישום באתר, תקבלו זימון לראיון מאחד או יותר מהמוסדות שאליהם נרשמתם. לפרטים נוספים על ראיונות לישיבות תיכוניות…

סגירת אתר הרישום הארצי

יום חמישי ב' אדר א'

7.2.19

אתר הרישום ימשיך לפעול גם במהלך השבוע הראשון של הראיונות.

מתן תשובות לתלמידים

יום ראשון כ"ו אדר א'

3.3.19

יום ארצי אחיד שבו ינתנו תשובות לכלל התלמידים. כל תלמיד יקבל הודעה על קבלתו ללימודים באחת (או יותר) מ-3 האפשרויות שנבחרו על ידו. במקרה שתלמיד לא התקבל לאף אחד מהמוסדות שאליהם התראיין,  תתאפשר לו אופציה נוספת לפני יום מתן התשובות. לפרטים נוספים על התהליך…

בחירה סופית ואישור הרשמה ע"י ההורים

עד יום ראשון ג' אדר ב'

10.3.19

ההורים נדרשים לאשר את הרשמת בנם למוסד שבחרו (ולבטל הרשמות כפולות) עד לתאריך זה. במקרה של קבלה ליותר ממוסד אחד, או במקרה של המשך לימודים במוסד שש-שנתי קיים, יישמר מקום לתלמיד המתקבל עד לתאריך 10.3.19 בלבד. 

 

מתן תשובות לממתינים

עד יום שישי כ"ב אדר ב'

29.3.19

במידה ולא בוצע רישום בפועל של התלמיד עד כה, יתקבלו תלמידים בסטטוס "ממתינים" עד לתאריך זה בלבד.

במקרה שתלמיד לא התקבל למוסד שאותו רצה, צוותי החינוך במוסד שבו הוא לומד יוכלו לסייע לו לערער על ההחלטה או להשתבץ למוסד מתאים אחר. לפרטים נוספים על התהליך…

שיתוף ב whatsapp
שתף בווטסאפ