סוג מוסד:
פרטים
 • ראש הישיבה:
  הרב יעקב חביב
 • רשת:
  מרכז ישיבות ואולפנות בנ"ע
 • כיתות:
  ט-יב
 • מספר כיתות בשכבה:
  2
על הישיבה:

ישיבת כפר הרא"ה

ישיבת בני עקיבא כפר הרא"ה, שהוקמה ע"י הרב נריה זצ"ל, נחשבת ל"אם הישיבות התיכוניות" ואבן הפינה לרשת הישיבות התיכוניות בישראל. רבים מבוגרי הישיבה משמשים בתפקידים מרכזיים בכל שכבות החברה הישראלית.

בשנת תשע"ד הישיבה חידשה את פניה, ואנו משתדלים באופן תמידי להתאים את העשייה החינוכית שלנו לצורכי הדור ולאתגריו המורכבים.

ישיבת כפר הרא"ה מיועדת לתלמידים המגיעים מכל גווני הציונות הדתית, ואינה ישיבה "אליטיסטית".

מטרתנו  היא להכשיר את התלמידים להיות בני תורה, אזרחים שותפים ופעילים בתרומה משמעותית לחיי המדינה, הן מבחינה ערכית והן מבחינה מקצועית.

בתחום הלימודי הישיבה מכשירה את התלמידים להיות לומדים עצמאיים, בעלי מיומנויות ויכולות הבנה וחשיבה, עצמאים ויצירתיים. אנו שואפים לפתח בקרב התלמידים אחריות לימודית ולהובילם לתעודת בגרות איכותית במקצועות הקודש ובמקצועות החול.

אנו משתדלים לקדם את התלמיד בכל התחומים, בשיתוף פעולה של כל הצוות החינוכי, הרמ"ים, מחנכי הפנימיות והמורים המקצועיים.

חיי הפנימייה מהווים חלק מבניית האישיות התורנית והערכית של התלמידים. כחלק מבניית עולמם ועיצוב אישיותם, משקיעה הישיבה רבות בפעילויות חברתיות, חוגים מגוונים, טיולים, מרצים אורחים ועוד.

מגמות:

פיזיקה
ביולוגיה ומדעי החקלאות (אגרוטק)
רובוטיקה

תנאי קבלה:

הישיבה דוגלת בערכי חינוך של אמון וחינוך לאחריות ופועלת
לכך שכל תלמיד יגיד רוצה אני! ולכן תלמידים שרוצים להיות חלק מהישיבה, לבחור
לצמוח, ללמוד, להתחייב להיות חלק מהישיבה ברצינות ובאחריות ואשר יביאו תכונות אלו
לידי ביטוי ביום המיונים ובתעודת כתה ח' יתקבלו בברכה.