סוג מוסד:
פרטים
 • ראש הישיבה:

  הרב מוטי הרשקופ

 • רשת:

  מרכז ישיבות ואולפנות בנ"ע

 • כיתות:

  ט-יב

 • מספר כיתות בשכבה:

  2

על הישיבה:

ישיבת כינור דוד

ישיבת בנ"ע כינור דוד ביישוב עטרת היא ישיבה תיכונית מוזיקלית. מגיעים אליה תלמידים מכל הארץ הלומדים בתנאי פנימיה.

ישיבת כינור דוד היא בעלת גוון ייחודי המאחד בתוכו תורה, חכמה, אמנות המוסיקה, חום ומשפחתיות תחת קורת גג אחת. הישיבה משלבת לימודי תורה ומוסיקה, במטרה ליצור הפריה הדדית בין עולם היצירה התורנית לעולם היצירה המוסיקלית.

הישיבה מאפשרת לנערים בעלי כישרון מוסיקלי ללמוד במסגרת ישיבתית עם בגרות מלאה, בלי שייאלצו להזניח את מימוש כישרונם המוסיקלי.

"כינור דוד" שואפת להיות עבור תלמידיה בית גידול תורני להתפתחות בלימוד תורה, יראת שמים, אהבה ודבקות בקב"ה. הדבר בא לידי ביטוי הן בשעות הלימודים המוקדשות ללימוד תורה - גמרא, תנ"ך ואמונה, והן בפעילויות בלתי פורמאליות רבות בתחום התורני ובאווירה הייחודית השוררת בישיבה. רובם הגדול של הבוגרים ממשיכים לישיבות ומכינות.

בישיבת כינור דוד נלמדת אמנות המוסיקה בצורה מקצועית, הן בתחום העיוני והן בתחום הביצועי. בתחום העיוני נלמדים מקצועות המוסיקה התיאורטיים כחלק ממערכת השעות, במקצוע המוסיקה  נבחנים התלמידים בין 5 ל- 10 יח"ל לבגרות.

בתחום הלימודי נותנת הישיבה מענה גם לתלמידים בעלי יכולות לימודיות גבוהות וגם לתלמידים המתמודדים עם קושי לימודי, כך שישנם תלמידים הניגשים לבגרות מקסימלית עם 5 יח"ל בכל המקצועות הרלוונטים ומגמה עיונית בנוסף למוזיקה, ולצידם תלמידים המקבלים הדרכה וליווי פרטני להצלחה בלימודים. אחוז הזכאות לבגרות עומד על כ- 90%.

חיי הפנימייה משלימים את הצד הלימודי ויוצרים זמן איכות של יצירת קשרים אישיים עמוקים ולמידת כישורי חיים משמעותיים כמו ניהול זמן, תרבות הפנאי וחינוך חברתי ערכי.

מגמות:

מוזיקה
מחשבים
ספרות

תנאי קבלה:

א. כשרון ורצון להתפתח בתחום המוסיקה ב. רצון ויכולת ללמידה -
לקראת תעודת בגרות ג. מידות טובות ורצון לצמיחה מבחינה רוחנית וחברתית.