סוג מוסד:
פרטים
 • ראש הישיבה:
  הרב ניר וינברג
 • רשת:
  ללא רשת
 • כיתות:
  ט-יב
 • מספר כיתות בשכבה:
  2
מגמות:

תנ"ך
פיזיקה
ביולוגיה
אקולוגיה
ספרות

תנאי קבלה:

תלמיד שרוצה ושואף לצמוח בתורה, יראת שמיים, מידות טובות וראייה רחבה וכוללת.