סוג מוסד:
פרטים
 • ראש הישיבה:

  הרב ניר וינברג

 • רשת:

  ללא רשת

 • כיתות:

  ט-יב

 • מספר כיתות בשכבה:

  2

מגמות:

תנ"ך
פיזיקה
ביולוגיה
אקולוגיה
ספרות

תנאי קבלה:

תלמיד שרוצה ושואף לצמוח בתורה, יראת שמיים, מידות טובות וראייה רחבה וכוללת.