סוג מוסד:
פרטים
 • ראש הישיבה:
  הרב אריאל שיוביץ
 • רשת:
  ללא רשת
 • כיתות:
  ט-יב
 • מספר כיתות בשכבה:
  1
על הישיבה:

ישיבה תיכונית אלון מורה - משפחה שהיא ישיבה

הישיבה התיכונית באלון מורה מובילה דרך חדשה-ישנה בחינוך בכלל ובעולם הישיבות התיכוניות בפרט.

הישיבה מחנכת לפי הדרכתו של הרב אליקים לבנון שליט"א, מתוך אהבה ואֵמון למיצוי כוחות הנפש של כל תלמיד ותלמיד, תוך מתן תשומת לב לדגשים הבאים:
לימודי קודש ברמה גבוהה ומקיפה, קשר אישי עמוק בין הרב המחנך לבין התלמיד, חיבור בין המחזורים השונים, תכנית חינוכית-חברתית מובנית וענפה.

הצוות החינוכי של הישיבה עמל בדרכים שונות להצמיח דור של בני תורה. יום הלימודים מתחיל בלימוד אמוני אישי מונחה עם מחנך הכיתה, ומטרתו ליצור דיאלוג של התלמיד עם עולמו הפנימי.

לאחר מכן לומדים גמרא במסלול עיוני ובקיאותי, ותלמידים המעוניינים להתגדל ביתר שאת לומדים במקביל לכיתתם בכיתת בית המדרש.

בשעות הערב תלמידים המעוניינים בכך נשארים ללמוד בסדר ערב יחד עם רבנים ואברכים מהישיבה הגבוהה באלון מורה. בערבי חמישי מתקיים "משמר" והתוועדות.

מגמות:

פיזיקה
חשמל
לימודי ארץ ישראל

תנאי קבלה:

רמה תורנית, יכולות לימודית והתנהגות