פרטים
 • ראש הישיבה:
  הרב גרשון שחור
 • רשת:
  ללא רשת
 • כיתות:
  ז-ח, ט-יב
 • מספר כיתות בשכבה:
  3
על הישיבה:

ישיבה תיכונית שעלבים

הישיבה התיכונית שעלבים מיועדת לתלמידי ז-י"ב וממוקמת בישוב שעלבים הסמוך למודיעין. התלמידים מגיעים לישיבה מכל רחבי הארץ ולומדים בתנאי פנימייה, וקיימת גם אפשרות למסגרת אקסטרנית ללא פנימיה. במסגרת הלימודים בישיבה משולבים לימודי קודש ולימודי חול, המכשירים את בוגר הישיבה להשתלב במגוון תחומי עשייה רחב.

מגוון התלמידים בישיבה רחב ביותר, משולבים בה תלמידים בעלי יכולות גבוהות ביותר יחד עם תלמידים הזקוקים לתגבור וסיוע לימודי. מסגרת הלימודים מאפשרת מתן מענה לכל הצרכים הן בתגבור והן בתכניות מצויינות בלימודי הקודש ובלימודי החול. שיעור הזכאים לתעודת בגרות גבוה מאד. ממוצע בחינת הבגרות בתלמוד בשנים האחרונות גבוה בהרבה מהממוצע הארצי.

הצוות החינוכי

כדי לתת מענה לצרכים השונים של כלל התלמידים הישיבה נמצא צוות חינוכי רחב הכולל ראש ישיבה, מנהל, יועץ חינוכי, אמהות בית, עובדת סוציאלית וצוות רמים  ומורים מסור, יחד עם מדריכים חינוכיים ומנהל פנימייה. הצוות עושה לילות כימים לטובת התלמידים ברמות השונות: בית חם אצל הר"מ, שבתות, ימי עיון, שיעורי עזר, פעילויות חברתיות, ימי כיף, שיחות אישיות ועוד.

פנימייה

בשעות הערב מתקיימות בפנימייה פעילויות חינוכיות ע"י הרמים, מדריכים חינוכיים, חוגי העשרה, שיעורי עזר, שימוש בחדרי מחשבים ופעילויות כלל ישיבתיות (הרצאות, הצגות, סדנאות ועוד).

כיתות נעל"ה

הישיבה קולטת תלמידים מחו"ל המגיעים לארץ ללא הוריהם והם משתלבים בלימודים בישיבה בכיתת נעל"ה - תחילה רכישת השפה העברית ובהמשך עד לתעודת בגרות מלאה. תלמידי נעל"ה משתלבים בכל הפעילויות החינוכיות של הישיבה. בכיתות יא-יב לומדים חלק ניכר מהיום עם הישראלים.

מגמה תורנית

המגמה התורנית היא כיתה לתלמידים בעלי שאיפות למדניות, המחפשים עומק נוסף בלימוד הגמרא. הכיתה מורכבת מתלמידי כל השכבות ט-י"ב והלימוד בה מתקיים שעתיים בכל בוקר במקום הלימודים בכיתת האם, בשעה הראשונה התלמידים לומדים בחברותא ומכינים את השיעור על פי דף מקורות עם משימות עיוניות בסוגיה, ובשעה השניה הר"מ מסכם את הנלמד. תלמידי המגמה יוצאים מדי פעם לביקור אצל רבנים ושמיעת שעורים מפי ראשי ישיבות וגדולי ישראל, וכן מוציאים חוברת חידושי תורה בנושאים שנלמדו במשך חודשי החורף.

מיקום
מגמות:

פיזיקה
ביולוגיה
מחשבים
לימודי ארץ ישראל
חקלאות

keyboard_arrow_up