סוג מוסד:
פרטים
 • ראש הישיבה:
  הרב נעם פרל
 • רשת:
  מרכז ישיבות ואולפנות בנ"ע
 • כיתות:
  ט-יב
 • מספר כיתות בשכבה:
  2
על הישיבה:

ישיבה תיכונית סוסיא

ישיבת בנ"ע סוסיא לחינוך סביבתי מהווה בית יוצר לנערים החפצים בהעמקה וב"נשמה יתירה" בתחומי התורה והסביבה.

ישיבת סוסיא מקבלת תלמידים הסקרנים לסביבתם ברבדיה השונים, ורוצים להשקיע משאבים רבים - לימודיים רגשיים ופיזיים - בידיעת סביבתם.

תכנית הסיורים שלנו הינה המורחבת והמעמיקה ביותר הקיימת כיום בישראל לתלמידי תיכון. מדי יום שישי מתקיים סיור יומי, ובנוסף מתקיימות בכל שנה שתי סדנאות של מסע בן שישה ימים מלאים, עם לינת שטח. התכנית כוללת כ-150 סיורים במשך ארבע שנות הלימוד בישיבה.

התלמידים נערכים לסיורים ולסדנאות באופן מעמיק ויסודי בלימוד מקדים של החומר הרלוונטי לסיור אודות ההיסטוריה, הארכיאולוגיה, המורשת, והחיבור לערכי ארץ-ישראל, וכן בתרגילי חקר לקראת הטיולים.

על פי תפיסתה החינוכית של הישיבה, חייב אדם לברר את דרכו האישית בעבודת ה' ולמצוא את זיקתו האישית לתורה. בהתאם לכך מוטלת על כל תלמיד המשימה לאתר את התחום בו ישקיע את מירב מרצו הלימודי - תלמוד, אגדה, הלכה או תנ"ך - ואת סגנונות הלמידה והעשייה באמצעותם יצליח להוציא אל הפועל את מיטב הכוחות הגנוזים בו ולרכוש כלים, רצון ושמחה לעיסוק בתורה גם בזמנו החופשי ובהמשך חייו.התלמידים מתחנכים לעשייה חברתית ולעזרה לזולת על ידי פעילות התנדבות רבות בתחומים מגוונים. הישיבה שומרת על כמות קטנה של תלמידים, המאפשרת קשר אישי וקרוב והיכרות משמעותית של התלמידים עם הצוות החינוכי ובינם לבין עצמם.

בישיבה שתי כיתות קטנות / מקדמות לתלמידים מאותגרים.

מגמות:

לימודי ארץ ישראל
אקולוגיה

מסלולים:
תנאי קבלה:

יראת שמים, ב. אהבת הארץ, ג. פשטות